Tonåringars sömn: vanor, ovanor, orsaker och konsekvenser.

Kunskapsscenen
Lördag 19 november
Klockan : 14.40

Under 2023 kommer den första läroboken om sömn på svenska att ges ut av Studentlitteratur. Två av de medverkande författarna, Annika Norell-Clarke och Siri Jakobsson Störe presenterar forskning om tonåringars sömnvanor och problem.

Annika Norell-Clarke är född och uppvuxen i Karlstad. Hon är docent i psykologi och legitimerad psykolog. I sin forskning har Annika främst undersökt barns och vuxnas sömnvanor, psykologiska behandlingsmetoder vid sömnlöshet/ insomnia och hur sömnproblem hänger ihop med psykisk ohälsa. Annika är en av redaktörerna till en kommande lärobok från Studentlitteratur om sömn. I boken är hon medförfattare till kapitlen om barns och ungas sömn, drömmar, insomni, sömn vid psykisk ohälsa, samt om vikten av vila och återhämtning.

Siri Jakobsson Störe är född och uppvuxen i Oslo och bor numera i Karlstad. Hon är doktorand i psykologi vid Karlstads universitet med sömn som avhandlingstema. Siri är också specialistpsykolog i klinisk barn- och ungdomspsykologi och har tidigare jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin i ett antal år. I den kommande läroboken från Studentlitteratur om sömn är hon medförfattare till kapitlet om sömn vid psykisk ohälsa.