Lättläst – bokmarknad, ungdomslitteratur, skola

Kunskapsscenen
Lördag 19 november
Klockan : 10.15

I en högaktuell studie om lättläst skönlitteratur för unga belyser Christina Olin-Scheller och Anna Nordenstam frågor om texttypens utbredning och funktion. I denna presentation lyfts särskilt frågor om litteratursyn, legitimering av läsning och lättläst i relation till ungas minskade intresse för litteraturläsning.

Christina Olin-Scheller är professor i litteraturvetenskapens didaktik och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hennes forskningsintressen är läsundervisning och ungas läsande och skrivande i och utanför skolan, med ett specifikt fokus på dagens medielandskap. Hon leder flera ämnesdidaktiska forskargrupper, samordnar ett internationellt forskarnätverk, och har medverkat som expert och sakkunnig i utredningar och rapporter med fokus på läsning.