Stoppa matsvinnet! En förpackad lösning.

Kunskapsscenen
Lördag 19 november
Klockan : 10.55

Ingen vaknar upp med intentionen att slänga mat. Och ändå slängs ofantliga mängder mat varje dag. Åtminstone en tredjedel av all mat som produceras, troligen är det ännu mer. Mat som kunde mättat fler munnar, mat som orsakat så mycket miljöpåverkan helt i onödan. Visste du att maten vi äter – räknat från produktion till tallrik – är den mänskliga aktivitet som påverkar ekosystemen mest? Maten orsakar en tredjedel av den mänskliga klimatpåverkan, 70% av all färskvattenanvändning och är huvudorsaken till artutrotningen.

Att minska matsvinnet är därför en av de viktigaste sakerna vi kan göra för att inte förstöra ekosystemen, och därmed bevara förutsättningarna för mänskligheten att kunna leva ett gott liv. Men hur ska det gå till? I den aktuella boken ”Stoppa matsvinnet! – en förpackad lösning” berättar forskarna Fredrik Wikström och Helén Williams om varför det slängs mat och vilka åtgärder som behövs. Fokus ligger på förpackningens roll för att minska matsvinnet. Förpackningar är ofta illa omtyckta hos miljöengagerade – ju färre förpackningar desto bättre. Men orsaken till att vi har livsmedelsförpackningar är just att minska matsvinnet. Vad är det vi har missat?

Fredrik kommer att berätta om hur förpackningen påverkar våra beteenden – och det är mer än vad vi tror, att världens första konserv var en champagneflaska och dela med sig lite tips om hur man smidigt minskar matsvinnet i hemmet. Inte helt fel nu när matpriserna stiger.

Fredrik Wikström är professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Han har forskat om miljö- och hållbarhetsfrågor i över trettio år och är en av de ledande forskarna i världen när det gäller förpackningar och matsvinn. Han brinner för att få fler att förstå allvaret i den situation vi befinner oss i och engagera sig för att bidra till en värld som även kommande generationer ska kunna njuta av.