Livet under vattenytan: utforskande av vandrande fiskars liv och utmaningar

Kunskapsscenen
Lördag 19 november
Klockan : 13.20

De flesta känner till fiskar som lax och öring, arter som kan göra stora vandringar mellan olika miljöer, till exempel mellan vattendrag och havet. Faktumet att dessa arter lever i så vitt skilda miljöer ställer krav på att båda dessa miljöer är livsdugliga.

I denna föreläsning presenterar Larry Greenberg spännande forskning som bedrivs inom ämnet biologi vid Karlstads universitet, med fokus på lax och öring och de olika stadierna i deras livscykel. Han berättar om fiskarnas vandringar och hur vi kan ta hänsyn till fiskarnas behov av fria vandringsvägar. Det handlar om uppströmsvandring när lekfiskarna letar efter lekplatser och nedströmsvandring när småfiskarna ska vandra ut till havet eller sjöar för att växa sig stora. I föreläsningen kommer Larry Greenberg att lägga speciellt fokus på situationen i vattendrag som används för vattenkraft, eftersom vattenkraftsdammarna utgör vandringshinder för fiskarna. Här presenteras den senaste forskningen om olika åtgärder som har studerats och utvärderats på Karlstads universitet.

Larry Greenberg är professor i biologi vid Karlstads universitet, där han forskar kring fiskekologiska frågor i rinnande vatten. Han är ursprungligen från USA, men har bott i Sverige över 30 år. Förutom fiskar är hans största passion antikviteter, ett intresse som utvecklades när han flyttade in i en 1700-tals gård i Värmland, för cirka 20 år sedan.