Trängd demokrati. Om politikens vardag och om att vara människa.

Kunskapsscenen
Lördag 19 november
Klockan : 14.00

Under de senaste trettio åren har styrningen av offentlig politik i Sverige genomgått genomgripande förändringar som successivt förvandlat politik till marknad. Införandet av köp- och säljsystem, resultatenheter, konkurrensutsättning och upphandling har gett politiken nya logiker där politiska intressemotsättningar ersätts av marknadens rätta svar.

Boken Trängd demokrati belyser dagens nyliberala politiska styrnings destruktiva konsekvenser för demokratin. Genom att studera det vardagliga görandet av offentlig politik belyser boken hur marknadens principer urholkar de värden som demokratin vilar på. Boken presenterar även en väg framåt genom att ta fasta på demokratins livsform, på en gemensamhet som klarar av att härbärgera motsättningar utan att slå över i en destruktiv polarisering.

Trängd demokrati är gemensamt skriven av fem forskare: Malin Rönnblom, Kerstin Alnebratt, Maud Eduards, Jörgen Johansson och Andreas Öjehag-Pettersson och är utgiven på Gidlunds förlag.