Kommunikation och aktion i klimatrörelsen

Kunskapsscenen
Lördag 19 november
Klockan : 15.20

Klimatkrisen är en av de största globala utmaningar som mänskligheten har ställts inför och trots att vetenskapen är överens om det hot krisen utgör så går det långsamt att få till de förändringar som krävs för att motverka dess förlopp. 

Att klimatkrisen i grunden utgörs av långa, komplexa och sammanlänkade effektkedjor som är svåra att förutse exakt, gör den även till en av de största kommunikativa utmaningar för de som försöker uppmuntra till förändring. Under de senaste åren har den globala klimatrörelsen vuxit i rasande fart, men klimatkommunikationsforskningen fokuserar fortfarande främst på hur krisen porträtteras i nyhetsmedier och klimataktivisterna har hamnat lite i skymundan. 

Genom sin forskning, vilken fokuserar på hur olika typer av klimatbudskap upplevs av allmänheten i relation till de aktioner klimataktivisterna genomför, vill Sol Agin ändra på detta. Vid detta tillfälle kommer Sol att prata om vikten av kommunikations- och aktionslinjering inom klimatrörelsen (med fokus på grupperna Fridays for Future och Extinction Rebellion) och vad olika linjeringstyper har för potentiell effekt på dem som tar emot budskapen.

Sol Agin är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och arbetar som adjunkt vid Karlstads universitet. Hon disputerade tidigare i år med sin avhandling Communicating Climate Action: Combining action repertoires and linguistic repertoires in social movement message construction där hennes intresse för klimatkrisen och effektiv kommunikation fick mötas.