Berit Bergström och hennes mästerliga miniatyrer

Caféscenen
Fredag 18 november
Klockan : 14.00

Nolbyn – Värmländskt hantverk: miniatyrer och tittskåp av Berith Bergström är titeln på boken som Carl Jan Granqvist med flera presenterar. I sina miniatyrer återskapade Berith Bergström gamla tiders herrgårdstid. Dockmöblerna hon gjorde var mer än leksaker; de är skalenliga kopior. 

I boken berättas om Berith Bergströms konstnärskap, bildning, samlariver samt intresse för släkt och Värmlandsbygd. Det är en spännande levnadsberättelse som kompletteras med en mängd foton framtagna av bland annat Värmlands Museum. Berith Bergström var starkt engagerad i bevarande av kulturhistoriska miljöer och medverkade med inredningar i bland annat Skogaholms herrgård på Skansen och i Drottningholms Slottsteater. 

Berith Bergström (1896–1979) är en av vårt lands mest ansedda miniatyrkonstnärer såväl inom Sverige som utomlands och känd för sin hantverksskicklighet, precision och autenticitet. 
Miniatyrproduktionen kom till genom leken med brorsbarnen då de tillsammans skapade miniatyrbyn Nolbyn, med inspiration från barndomshemmet Bosjö Bruk, norr om Filipstad. 
Barnens intresse och aktivitet var utgångspunkten för den skapande leken, en pedagogik som Berith Bergström tog intryck av vid möten i sin ungdom med reformpedagoger som Anna Withlock och Ellen Key. 

Berith Bergströms miniatyrproduktion finns idag representerad i samlingar på Nordiska Museet, Värmlands Museum men även i samlingar som tillhör Stockholms universitet, Försäkringsbolaget Skandia samt Rockefeller Foundation, New York. 

Carl Jan Granqvist, krögare, vinkännare, TV-profil och adjungerad professor i matkonst, är inte bara en av fem författare till boken utan äger också det hus som Berith Bergström lät bygga vid Lersjön i Filipstads kommun: Villa Edros. Där håller föreningen Berith Bergströms minne sin årliga visning av tittskåp och miniatyrer. 

Fotograf: Susanne Kronholm