Mot en okänd morgondag

Kunskapsscenen
Fredag 18 november
Klockan : 14.00

Har vi en morgondag? Är den fylld av hot eller möjligheter? Delvis kan vi påverka den, men en del av framtiden råder vi inte över. Lars-Arne Sjöberg berättar mer om hur vi kan utgå från den kunskap vi har och se vad den leder till.  

Den senaste tiden har flera händelser påverkat våra liv: 

  • Pandemin 
  • Kriget i Ukraina 
  • Klimatkrisen 
  • Sveriges NATO-inträde 

Man brukar säga att vi bara orkar vara engagerade i ett problem åt gången. Just nu dominerar kriget i Ukraina nyhetsrapporteringen, men vi får för den sakens skull inte glömma klimatkrisen, eller allt det andra. 

Lars-Arne Sjöberg menar att nycklarna för framtidens industriella klimatanpassade processer stavas elenergi. Men tillgången på elenergi riskerar att bli en begränsande sektor, som vi inte har tid att vänta på. Och vi får inte lösa ett problem med att skapa ett nytt. 

Vi längtar efter det normala – men kommer det någonsin att bli som vanligt igen? 

Med ökad temperatur har vi fått växthuseffekter vilket till exempel har medfört enorma skyfall. Växthuseffekten gör att vi får en dräglig temperatur här på jorden, men om växthusgaserna ökar för mycket så stiger temperaturen och vi ser effekter på klimatet. 

Lars-Arne Sjöberg är pensionerad professor och universitetsråd från Karlstads Universitet. Han har skrivit ett 30-tal böcker inom området klimat, miljö, teknik och integration.