Selma Lagerlöf och Ellen Key – en sällsynt vänskap

Caféscenen
Fredag 18 november
Klockan : 13.30

I över tre decennier brevväxlade Ellen Key och Selma Lagerlöf, två av våra stora namn i svensk historia, men deras vänskap har genom åren varit ifrågasatt. Hur var det, fanns det något mer än meningsskiljaktigheter? Louise Lindblom har i sin bok Ellen Key och Selma Lagerlöf – Breven publicerat och gått igenom alla brev. Kvinnofrågan och fredsarbetet var två gemensamma nämnare. Selma Lagerlöf och Ellen Key hade en sällsynt vänskap under en tid då samhället var i förvandling. 

Louise Lindblom är fil.mag. i ämnet historia och ingår i Ellen Key International Research Network (EKIR). Tidigare har hon gett ut böckerna De besvärliga, skyddshemmets vanartiga flickor och skrivit artiklar till uppslagsverket Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon (SKBL), bland annat om drottning Sofia (av Nassau) och om Hilma af Klint.