Kunskapsscenen
Lördag 19 november
Klockan : 12.40

Sagans oförtjänt dåliga rykte

Leif Stinnerbom har under ett helt liv varit fascinerad av sagor och berättelser som han iscensatt från teaterscenen, främst på Västanå teater, där han varit teaterchef och konstnärlig ledare under mer än 30 år, men också på de stora teaterscenerna i Sverige och Norge.

Varför har sagan placerats i litteraturens skamvrå nu under modern tid? Har det med dess ursprung som folklig, muntlig och gestaltande konstart? Sagoberättarna har varit väl emottagna i slott och koja i årtusenden och de berättelser som dessa artister förmedlade har roat och oroat, ställt existentiella frågor om livets alla mysterier och lett till djupa diskussioner om meningen bakom alla myter och historier. Det kanske är så att man måste närma sig sagan på ett helt annat sätt än den bokstavliga informationstext som vi dränks av i vår överkloka tid där vi tror att vi avklätt universum på alla dess mysterier?

Leif Stinnerbom har samiskt ursprung och är uppväxt med berättelser runt elden i kåtan, men kom till Arvika redan som sjuåring och har djupdykt i värmländska traditioner gällande berättande, musik och dans. Riksspelman, musikvetare och etnolog, men framförallt regissör och teaterman. Han promoverades i höstas till filosofie hedersdoktor vid Karlstads Universitet.

Fotograf: Andreas Reichenberg