FN – en utåtblickande inblick

Kunskapsscenen
Fredag 18 november
Klockan : 15.30

Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson reflekterar i ord och bild om FN:s betydelse i en orolig värld.  

Karlstad FN-förening är en del av Svenska FN-förbundet vars syfte är att sammanföra individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre FN.  
 
Svenska FN-förbundets arbete vilar på FN:s så kallade tre pelare:  

  • Fred, säkerhet och nedrustning 
  • Hållbar utvecklig och fattigdomsbekämpning 
  • Mänskliga rättigheter och demokrati. 

Genom opinionsbildning och påverkansarbete inom dessa sakfrågor vill vi att Sverige stärker sin roll inom FN:s arbete och fullföljer internationella åtaganden.

Foto: Svenska FN-förbundet