Din nyfikenhet kan vara nyckeln till dig och dina barns leenden  

Entréscenen
Fredag 18 november
Klockan : 13.00

Helena Cherin Nilsson lyfter fram värdet av att medvetandegöra osynliga regler och strukturer som påverkar våra val i vardagen och våra stora livsbeslut. Att börja reflektera över det här både vad gäller oss själva och i vår relation till andra kommer inte bara att göra oss lyckligare, utan också möjliggöra våra barns framtida självförtroende och självkänsla: Barn gör inte som vi säger. De gör som vi gör. 

Helena Cherin Nilsson är den materialtekniska ingenjören som breddade sin karriär med nyfikenhet, driv och framåtlut. Hon är en person med många bollar i luften som alltid letar efter sätt att kombinera teknisk komplexitet med det mellanmänskliga. Innovation, fantasi och påhittighet är en naturlig del av delade ögonblick med Helena Cherin Nilsson. Samtidigt behövs mycket tid för rekreation och fria tankar i skogsmiljö och med den egna familjen. 

De många bollarna kan uppfattas som spretiga av utomstående, men de som sett den gemensamma nämnaren för alla initiativ, företag och projekt som startas så är det uppenbart att målet alltid är att lyfta den sociala hållbarhetsdimensionen jämte den miljömässiga och ekonomiska: ”Bara för att saker är svåra att mäta, så betyder inte det att de inte finns eller saknar värde – Tvärtom.” 

Fotograf: Andreas Stjärnhem