EU ur tre demokratiperspektiv

Kunskapsscenen
Fredag 18 november
Klockan : 11.00

Henrik Brors är inbjuden gäst och föreläsare hos Europa Direkt Karlstad 

Demokratin i EU står inför stora utmaningar – från valpåverkan och ökande extremism till spridning av manipulativ information och hot mot journalister. Därför har EU kommissionen beslutat att en av deras prioriteringar för denna mandatperiod är en “En ny satsning på demokrati i EU” för att vårda, skydda och stärka demokratin i unionen.  

Men vilka problem står EU inför och hur ser den demokratiska situationen ut i EU och dess medlemsländer. Henrik Brors och Europa Direkt Karlstad belyser tre demokratiperspektiv där EU ställs inför problem.  

Vad kan EU göra när deras medlemsländer ignorerar de demokratikrav som EU ställer för att bli ett medlemsland? EU ställer hårda demokratikrav på länder som vill bli medlemmar. De måste ha fria medier, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter och självständiga domstolar för att släppas in.  

Problemet uppstår när medlemsländer börjar bryta mot dessa krav, vilket vi har sett ett par länder göra i större utsträckning under det senaste årtiondet. Vilka möjligheter har EU att ingripa för att säkerställa de demokratikrav som ställs på medlemsländerna? 

Har EU ett demokrati-underskott? Tidigare hade det av EU-medborgarna direktvalda EU-parlamentet begränsat inflytande. Men parlamentets inflytande har steg för steg stärkts varje gång EU:s grundlag förändrats. I dag är parlamentet närmast jämbördigt med EU-regeringarna i beslutsfattandet. Behöver mer göras för att öka det demokratiska inflytandet i EU? 

Politiken som fattas i EU kan upplevas fjärran för medlemsländernas medborgare. Trots att EU påverkar Sverige och de andra medlemsländerna i stor grad i många frågor bevakas inte EU:s politik, och vad olika partier vill i olika EU-frågor, i så stor grad i medierna. Att EU:s politik kan kännas fjärran för väljare kan vara en förklaring till att det svenska valdeltagandet i Europa parlamentsvalet är mycket lägre än valet till riksdagen.     

Henrik Brors är journalist och politisk analytiker som tidigare jobbat som chef på Dagens Nyheters politiska redaktion och EU-korrespondent för Tidningarnas Telegrambyrå. 

Europa Direkt Karlstad är en del av ett nätverk som EU-kommissionen driver tillsammans med lokala aktörer runt om i Sverige och hela EU. Vi är en del av Karlstads kommun. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om EU och att skapa engagemang för EU-frågor.