När Dömle var stiftsgård

Caféscenen 
Fredag 18 november
Klockan: 15.00 

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad har gett ut boken ”När Dömle var stiftsgård 1946-2004” 

Om en plats betydelse i Karlstads stifts 1900-talshistoria. Journalisten Anders Ajaxson leder ett samtal med författarna Valter och Monica Fryxelius. Om stiftsgårdens historia med reflektioner och personliga berättelser.  

Valter och Monica Fryxelius, som båda är pensionerade präster, levde och arbetade på Dömle stiftsgård 1978-91.