I historiens ljus – Enhet av mångfald

Entréscenen 
Fredag 18 november  
Klockan: 14.30  

Presentation av I historiens ljus och Enhet av mångfald, två magasin utgivna detta år av Sahlströmsgårdens Vänner. Detta sker genom ett samtal med gårdens särling, Otto Sahlström, gestaltad av Håkan Larsson. Samtalet avslutas med att Håkan alias Otto på munspel framför ett stycke som han skrivit själv. 

Medverkar gör Bengt Sahlström, Sahlströmsgården, Alf Brorson och riksspelmannen Ivars Håkan Larsson, Sahlströmsgårdens Vänner.