Värmländska författares verk 

Värmlandsscenen
Fredag 18 november

Klockan: 16.20

Stora scenen  
Lördag 19 november 
Klockan: 14.45 

Skådespelare från Molkoms folkhögskolas linje, “Skådespeleri – film och teater” år 2, gestaltar texter ur värmländska författares verk.

Läs mer om att studera skådespeleri på Molkoms folkhögskola