Ditt familjesammanhang gör dig till den du är 

Kunskapsscenen  
Fredag 18 november 
Klockan: 13.30 

Möt Berit Sundgren Grinups i samtal med Ulla Dröschmeister. Deras samtal på scenen kommer att handla om vad som gör att Bowens systemteori varit så avgörande för dem i deras egna liv, hur bokprojektet startade, hur boken blev till och vad den innehåller. De kommer att ge exempel på hur teorin är användbar i alla relationer såväl i privata som i professionella sammanhang. Kunskapen och därmed boken kan förbättra livet för varenda en som är beredd att studera sig själv och sitt familjesystem.  

Berit Sundgren Grinups är före detta universitetslektor i socialt arbete med genusvetenskaplig inriktning. Hon har arbetet inom kommunal socialtjänst med behandlingsarbete och som chef i arton år. Hon var forskare och lärare vid universitetet i Karlstad i sexton år och har tio år med organisationsutveckling i eget företag.  

Hon har själv deltagit i handledning utifrån Bowens systemteori till och från sedan mitten av 1980-talet, studerat teorin vid LTU och i Georgetown, Washington, USA. Sedan 2015 är hon Bowencoach och har grupper i Karlstad och Stenungssund. År 2021 översatte hon boken ”One Family Story” till svenska och 2022 kom boken ”Bowens systemteori – Sammanhangets betydelse för personlig och professionell utveckling” som hon är redaktör för.  

Ulla Dröschmeister är en av författarna i boken. Hon har också ett förflutet inom bland annat socialtjänsten och därefter som utbildningskonsult. Hon vidareutbildade sig till handledare och psykoterapeut och är fortfarande aktiv som terapeut. Ulla har liksom Berit deltagit i handledningsgrupper utifrån Bowens systemteori sedan början av 1990-talet.