Yrken från förr – en rykande färsk antologi 

Caféscenen 
Lördag 19 november 
Klockan: 12.30 

Kaj Branzell och Annika Westerholm från Värmländska FörfattarSällskapet presenterar föreningens rykande färska antologi Yrken från förr. 20 av föreningens medlemmar har bidragit med prosa, poesi och berättelser om en rad mer eller mindre bortglömda yrken. Tillsammans med föreningens ordförande introducerar Kaj och Annika boken och innehållet däri. 

Värmländska FörfattarSällskapet är en idéell förening av och för skrivande människor och författare.  Läs mer Värmländska FörfattarSällskapet på varmlandskaforfattarsallskapet.se