I Gösta Berlings fotspår

Värmlandsscenen
Lördag 19 november

Klockan: 10.30

Många av personerna, händelserna och miljöerna i Gösta Berlings saga har förebilder i verkliga livet.

Men vem var vem och vad var vad?

Lena Gynnemo, författare och före detta intendent på Mårbacka som gått i Gösta Berlings fotspår.