Föreningen Värmlandslitteratur presenterar: Vackraste Värmlandsboken 

Värmlandsscenen  
Lördag 19 november  
Klockan: 14.30 

Juryn för Värmlands vackraste bok pratar om bokformgivning.  

Jessica Edlom är grafisk designer, universitetsadjunkt och engagerad i föreningen Svensk form.

Helena Vermcrantz, före detta barnbibliotekarie, översättare, bokrecensent. 

Margareta Wallin Wictorin, lektor i kulturstudier, docent i konst- och bildvetenskap.