Lekvattnet – porten till Finnskogen 

Caféscenen 
Fredag 18 november  
Klockan: 12.30 

Anders Mattson presenterar den nyutgivna bygdeboken om Lekvattnet. Boken handlar främst om emigrationen och utflyttningen till Norrland och befolkningsutvecklingen, men även det skogsfinska inslaget och bygdens präster och kulturprofiler får stort utrymme. 

Anders Mattsson, ekonomie doktor, är före detta bankdirektör och vice VD på Wermlandsbanken. Han är född i Torsby, men bor nu i Karlstad.