Berättelser från gruvstaden Kiruna 

Entréscenen  
Fredag 18 november 
Klockan: 15.30 

Lars Alm kommer att berätta om sina sex skönlitterära romaner, alla baserade på verkliga och fiktiva händelser från gruvstaden Kiruna och dess omgivningar. 

Lars Alm är född och uppvuxen i gruvstaden Kiruna, men sedan åtta år tillbaka bosatt i Saltsjöbaden och den lilla skogsbyn Lainio i Norrbotten. Efter ingenjörsexamen och fil. kand. vid Umeå Universitet kom han att under 37 år arbeta inom den svenska rymdindustrin i olika ledande befattningar.  

Musik och skrivande har varit hans stora intressen alltsedan barndomen och efter att han lämnade rymdbranschen för sju år sedan öppnade sig möjligheten att skriva på heltid, vilket hitintills resulterat i sex romaner.