Ungdomars berättelser

Stora scenen
Lördag 19 november
Klockan: 10.30

Skrivkampanjen Din röst som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 19 år presenteras. Bland de inskickade bidragen har några valts ut och dessa texter kommer att läsas upp.

Skrivkampanjen Din röst är ett samarbete mellan Bibliotek Värmland och Värmland skriver med stöd av Region Värmland och Kulturrådet.