Förening som uppmuntrar människor att berätta om sina liv

Entréscenen
Fredag 18 november
Klockan: 16.00

Liv i Sverige är en förening som uppmuntrar människor till att berätta om sina liv. I tal och skrift. Föreningen startades av poeten och samhällsdebattören Göran Palm 1982.

På scenen berättar Stefan Estby och hans styrelsekollega Holger Nylén om verksamheten. De är lektörer och läser och granskar texter som medlemmar skickar till dem.

De har också med sig och presenterar två av föreningens senaste antologier som de varit redaktörer för.

Stefan Estby (bilden) är också verksam som muntlig berättare.