5-åringars egna röster om mobilens betydelse i deras vardag 

Entréscenen 
Lördag 19 november 
Klockan: 14.00 

Katarina och Christina ger oss en inblick i hur 5-åringar uppfattar vuxnas mobilanvändande och hur barnen påverkas. Barnens egna röster i fokus. 

Christina Rongedal är gestaltpsykoterapeut & statsvetare. Katarina Bergdahl är präst och coach. Tillsammans äger de företaget TwoTrust. De är båda organisationskonsulter, författare och föreläsare.