Finnskogsarvet – Carl Axel Gottlunds dagböcker 

Värmlandsscenen 
Fredag 18 november 

Klockan: 12.30 
 

Den skogsfinska kulturen fortsätter att fascinera och förbrylla och de intresserades skara växer ständigt. Idag kan du få reda vilken släkt du kommer ifrån och du kan hitta dna-spår tillbaka till de områden som skogsfinnarna en gång utvandrade ifrån på 1500- och 1600-talen i mittersta Finland. Nya rökstugor byggs och flera museer i både Norge och Sverige visar kulturens särdrag. 

Men hur kommer det sig att vi vet så mycket om denna säregna kultur och dess lämningar? Förlaget Veidarvon har sedan 1996 publicerat böcker om den skogsfinska kulturen och dess administrativa ledare, Anna Ø Forsberg, berättar om vad man kan hitta i Carl Axel Gottlunds dagböcker och många andra spännande källor. 
  

Anna Ø Forsberg, fil mag i litteratur- och kulturvetenskap och arkivarie, ledare av Förlaget Veidarvon och Finnskogsinstitutet, f. 1970.