Ungas rätt till historia i närmiljön – Eda kommun 

Stora scenen 
Fredag 18 november 
Klockan. 10.50 

Alla ska ha rätt till sin historia i närmiljön! Eda i närmiljö är ett samverkansprojekt mellan kultur, bibliotek, skola och Karlstads universitet. Alla Edas elever i åk 3, 6 och 9 besöker muséer, hembygdsgårdar, Eda Skans och Morokulien under en skoldag.  

Eleverna får berättelser och visningar av kunniga guider och kulturmänniskor och jobbar sedan med skapande i skolan kopplat till detta. Resultatet ställs sedan ut på biblioteket.   

Kulturtrappan är en utökning av projektet för att täcka upp alla elever från förskoleklass upp till år 9. Numera ingår även arbete med Storyspot, en app för att ta del av lokala berättelser och historier, i Kulturtrappan.  

Möt kultursamordnare Tintin Rönning, Eda bibliotek och lärarna i samhällsorienterade ämnen och svenska Ann-Britt Lilja och Ulrika Guldbrandsson.