Gustaf Frödings okända barndom  

Caféscenen  
Lördag 19 november 
Klockan: 11.00 

Gustaf Frödings uppväxtår i Kristinehamn var kanske inte så dystra som vi ofta tänker oss. Fredrik Höglund berättar om lekar och äventyr som satt oväntade spår i skaldens diktning.  

Fredrik Höglund är vice ordförande i Gustaf Fröding-sällskapet och en av författarna till sällskapets årsbok 2022 – Gustaf Fröding och Kristinehamn.