Historiska tillbakablickar 

Caféscenen 
Fredag 18 november 
Klockan: 14.30 

Förläggare Hans Kleine från Bokförlaget Norlén & Slottner i samtal med Kjell Blomster och Gunnar Odhner som båda kommit ut med en ny bok under året. Historiska tillbakablickar finns i fokus hos båda.  

Kjell Blomster, med ett förflutet i skolvärlden bland annat som folkskollärare och gymnasielärare i historia beskriver i sin bok ”I döda politikers sällskap, Sveriges väg mot demokratin”, om de resor som olika historiska personer gjorde i det svenska samhället i slutet på 1800- början 1900-talet avseende kampen för rättvisa och demokratin. Flertal nu bortglömda personer som gjorde avgörande insatser under denna resa i Sveriges historia lyfts fram. Man får sig en tankeställare avseende vikten av demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet. 

Gunnar Odhner som bland annat jobbat som lärare och journalist har alltid varit en skrivande person och publicerat minst 18 skrifter.  Han berättar om sina inre egna historiska resor i försöken att förstå vår och sin egen tillvaro. Under en stor del av sitt liv har han haft ett särskilt intresse för språket och i sina skrifter återkommit till hur språket och kroppen är sammankopplade. Många historiska tillbakablickar finns avseende platserna i Sverige där han bodde samt vistelser utomlands under skoltiden i USA samt arbetslivet i Kanada. Texten varvas mellan prosa och en del insprängda dikter.