Klara på Kvarntorp 

Värmlandsscenen 
Lördag 19 november 
Klockan: 12.00 

Författare Rolf Nilsson och redaktör Peter Dahlström kommer att intervjuas av Curt Engström, som även skrivit novellerna i boken. De kommer att berätta om vem Klara var och om hennes liv på finngården Kvarntorp. 

Finngården Kvarntorp nära norska gränsen i Torsby kommun är en av våra bäst bevarande finngårdar. Idag är det ett populärt besöksmål som ägs av Torsby kommun. Kvarntorps siste ägare Klara Persson 1876-1950 var en stark kvinna som tog över gården på 1920-talet. Hon utvecklade Kvarntorp och var tidig med att skaffa elektricitet och andra moderniteter. I den nu utgivna boken får vi veta mer om kvinnan Klara Persson. Hur var det när hon växte upp, hur kom det sig att hennes familj tog över Kvarntorp? Hur såg hennes familj ut? Varför blev hon inte gift?  

Rolf Nilsson (bilden ovan) har verkat som föreståndare för Torsby kommuns bäst bevarade finngård (Kvarntorp) i snart 25 år. Rolf vill helst bli tilltalad som drängen på Kvarntorp. 

Peter Dahlström har verkat som redaktör för boken. Peter har även bidragit med mycket forskningsarbete om Klaras släkt och olika händelser under hennes liv. Han har även formgett och beställt tryckning av boken.  

Curt Engström har skrivit de åtta novellerna i boken. Curt har lång erfarenhet av Finnskogen och har bland annat skrivit teateruppsättningar och genomför guidade turer. 

Maria Norbäck är konstnär. Hon har bidragit till att göra boken vacker med sina fina akvareller som illustrerat Curts åtta noveller. Maria, som använder signaturen “Mimmi”, arbetar till vardags som bildlärare på Frykenskolan i Torsby.