Erik Bergqvist är Årets Värmlandsförfattare

Tillkännagivandet av Årets Värmlandsförfattare och Årets litteraturstipendiater skedde idag på Värmlands bokfestival. Kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström och Frida Närman, tillförordnad enhetschef för kulturavdelningen, höll i prisceremonin.

Det räcker att förstå en rad eller ett ord

Man behöver inte förstå poesin i sin helhet. Man ska inte bli bekymrad om man inte förstår en dikt, säger Årets Värmlandsförfattare Erik Bergqvist.

– Det räcker med en rad, eller ett kanske ord, för att man ska få ut något av dikten. Ibland är dikterna bara språkligt vackra. Fröding rimmade och det finns en skönhet i många av hans dikter. Det har varit tacksamt att tonsätta dem.

Erik Bergqvist har haft ett öga på vilka som tidigare fått utmärkelsen Årets värmlandsförfattare men har inte tänkt tanken att han själv skulle motta ett telefonsamtal med detta fina besked.

– Jag blev hemskt glad. Värmland är fortsatt viktigt för mig. Jag har både släkt vänner där. Mamma bor kvar i mitt barndomshem i Ulvsby. I juletid är jag alltid hemma i Värmland.

Själv delar han sin tid mellan vimlet i Stockholm och lugnet i Sörmland. Boendesituationen i Stockholm är just nu lite stökig och delvis överskuggande vardagssysslorna.

Årets litteraturstipendiater

Litteraturstipendiaterna är Olle Zetterqvist, Nina vad den Brink, Karina Johansson, Gunnar Lidén och Anita Stjernlöf Lund 

Intervjuer med pristagarna

Erik Bergqvist intervjuas på Stora scenen och i webbsändningen klockan 14.30.

Litteraturstipendiaterna intervjuas på Värmlandsscenen i följande ordning:

15.00 Karina Johansson
15.20 Nina van den Brink
15.40 Anita Stjernlöf Lund
16.00 Gunnar Lidén

Olle Zetterqvist har tyvärr inte möjlighet att närvara under bokfestivalen.