Kunskapsscenen 
Lördag den 18 november 
Klockan 15.00-15.30

Hållbar dialekt? Skolan som dialektal mötesplats 

Hur hållbara är olika dialekter? Det är en av flera frågor som undersöks i Denny Janssons pågående avhandlingsprojekt i svenska språket.  

I projektet riktas fokus mot en värmländsk gymnasieskola. Skolan kan ses som ett slags dialektal mötesplats eftersom skolans elever kommer från ett stort geografiskt område och dessutom talar olika varianter av värmländska. De preliminära resultaten indikerar bland annat att olika dialekter används på olika sätt av skolans elever för att skapa olika typer av positioner i relation till varandra. Och att den egna dialekten ofta ses som en motsättning till ett ”fint språk”. 

De preliminära resultaten tyder även på att dialekttalande elever upplever olika typer av svårigheter i mötet med skolans språkliga förväntningar, där elever i vissa fall upplever att de behöver ”översätta” från dialekt till vad de kallar för ”vanlig svenska”. Denny berättar mer om avhandlingsprojektet samtidigt som några av de preliminära resultaten utvecklas och relateras till tidigare studier om ungdomar, dialekter och skola.