Kunskapsscenen 
Lördag den 18 november 
Klockan 11.45-12.15 

Kärlek eller utnyttjande? Fans som motorer runt musikvarumärken.  

Vi är många som älskar musik och spenderar mycket tid på att följa musikartister på digitala plattformar och sociala medier. För musikbranschen är publikens engagemang och aktiviteter runt artister centralt eftersom det hjälper till att bygga musikvarumärken. Engagemanget följs också som digitala fotspår och hanteras i realtid för att kunna anpassa kommunikationsarbetet kring artistvarumärkena. Jessica Edlom forskar om hur musikföretag använder sig av publikengagemang i sin kommunikation och vad det får för konsekvenser på både företag och människor som är involverade.  
 
Jessica Edlom är doktorand och adjunkt inom medie- och kommunikationsvetenskap på Karlstads universitet. Hon disputerar snart med avhandlingen Show me love – fan engagement as imperative and lever in emergent strategic communication practices within the music industry, som hon arbetat med inom ramen för musikbranschprojektet MECO. Hon har lång tidigare erfarenhet från kommunikationsbransch och designbransch, bland annat som delägare på Designstudio And Yellow. Självklart är hon också ett musikfan.