Kunskapsscenen 
Lördag den 18 november 
Klockan 13.30-14.00 

Barn i rörelse – var, hur och på vems villkor? 

Vad är det som gör att vissa barn inte rör på sig tillräckligt mycket när andra verkar kunna vara hur aktiva som helst? Varför älskar vissa barn idrottsföreningar och andra inte? Och måste det alltid handla om idrott? 

Johan Högmans avhandling Barn i rörelse undersöker förutsättningar för barns rörelse. 

Det är sedan länge vetenskapligt belagt att fysisk aktivitet är viktigt för barns hälsa och välbefinnande. Samtidigt visar forskning att alltför många barn i Sverige rör sig för lite och att den fysiska aktiviteten minskar.  

Johans forskning intresserar sig specifikt på förutsättningar för rörelse bland de barn som rör på sig allra minst – de fysiskt inaktiva. Barns rörelse ses här inte bara som ett fysiologiskt fenomen, utan också som något socialt och kulturellt. Att röra på sig i skolan, på rasten eller på fritiden, är en del av det sociala samspelet mellan människor, mellan barn.  

Johan Högman är fil. doktor i pedagogiskt arbete och arbetar som lektor i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. Johan tilldelades 2022 SCIF:s pris till yngre forskare i idrottsvetenskap.