Kunskapsscenen
Lördag den 18 november
Klockan 10.15-10.45

Nya andliga praktiker i Svenska kyrkan – hur blev yoga och meditation mainstream?

Holistiska praktiker som yoga, meditation, qigong och dans har börjat få allt mer utrymme i Svenska kyrkan.  Hur har dessa nya andliga praktiker letat sig in i den svenskkyrkliga kontexten? Forskarna Katarina Plank och Helene Egnell studerar detta i ett pågående forskningsprojekt om hur holistiska praktiker plockas upp i nya sammanhang. Medan vissa kommer ur äldre kristna traditioner från andra kyrkor än den lutherska, kommer andra från österländska religiösa traditioner. Andra har sekulär bakgrund eller kommer från västerländska new age-miljöer. 

Katarina Plank är docent i religionsvetenskap och projektledare för Folkkyrkans nya ansikten. Hon disputerade vid Lunds universitet år 2011 med en avhandling om buddhistisk meditation. Hennes forskning rör sig kring teman som samtida, levd religion samt religion och migration. Hon är speciellt intresserad av de gränsland där religiösa praktiker upplöses i sekulära tillämpningar, samt vad som sker i olika kulturmöten. Sedan 2016 arbetar hon vid Karlstads universitet, där hon är verksam som lärare och forskare.

Helene Egnell är teologie doktor i missionsvetenskap, präst i Svenska kyrkan och forskare i projektet Folkkyrkans nya ansikten. Hon disputerade vid Uppsala universitet 2006 med en avhandling om feministiska perspektiv på religiös mångfald och har även en M Phil från IrishSchool of Ecumenics/Trinity College i Dublin (1997). Mellan 2008 och 2020 arbetade hon på Centrum för religionsdialog i Stockholms stift och var innan dess församlingspräst.