Kunskapsscenen 
Lördag den 18 november 
Klockan 14.15-14.45 
  

Biobränslepellets räddar liv! 

Varje år dör 4 miljoner människor på grund av att de utsatts för ohälsosamma rökgaser i samband med matlagning över öppen eld i undermåliga spisar eldade med träkol. Den illegala träkolsframställningen är dessutom en av orsakerna till avskogningen i världen.  

Magnus Ståhl berättar här om sin forskning som berör flera av de globala hållbarhetsmålen med fokus på hälsosam matlagning i utvecklingsländer.  

Lösningen är att introducera högkvalitativa förgasningsspisar som klarar WHO:s (World Health Organization) krav på låga utsläpp – till ett attraktivt pris med ett hållbart bränsle. Ett fungerade betalsätt måste också införas. Magnus kommer att presentera hur denna lösning ser ut samt hur forskningen på Karlstads universitet bidrar till utvecklingen av hälsosam matlagning. 

Magnus Ståhl disputerade på Karlstads universitet 2008 med en avhandling om energieffektiv, miljövänlig pelletsproduktion och -kvalitet. Han har undervisat på universitetet sedan 1999 men också på Yrkeshögskolan samt på uppdragsutbildningar, medverkar som pelletsexpert för IVL och sitter i en arbetsgrupp för Avancerad bioenergimatlagning hos WBA (World Biomass Association). Forskningen har i 20 år utförts tillsammans med pelletsindustrin i forskargruppen NewDePT (New Development for Pellet Technology).