Caféscenen
Lördag 18 november
Klockn 13.00-13.25

Fiktion i verklighetens tjänst

Teresa Allzén är författare till boken I det dolda, en annorlunda psykologisk roman som rymmer både prosa och dikt för att skildra ett människoöde, familjelivets labyrinter och ett terapeutiskt universum. Den handlar om Markus som är mycket framgångsrik i sitt yrke som företagare i spelutvecklingsbranschen. Han är gift, har två barn och ett välbeställt liv. Bakom den lyckade fasaden döljer sig dock en annan verklighet som fått Markus att söka psykoterapeuthjälp: Han har väldiga relationssvårigheter och större delen av sitt liv varit på flykt ifrån sig själv. Han för en terapidagbok – rädd att glömma det viktiga i terapiprocessen, så som han har glömt så mycket annat … Viveka är hans terapeut. Hon skriver för att bearbeta, förstå eller bara reflektera över det som sker. Det är två parallella berättelser, två perspektiv där läsaren bjuds in bakom lyckta dörrar.

Teresa Allzén är psykolog och psykoterapeut utbildad inom flera psykoterapimetoder. Litteratur, konst och egna kreativa uttryck inom teater, musik och skrivande har varit hennes ständiga följeslagare i livet, både som privatperson och terapeut.

Under sitt framträdande på bokfestivalens scen delar hon med sig av sin skrivprocess. Hur hittar man rätt form för att skildra en mångårig, sekretessbelagd erfarenhet så berörande och nära inpå huden som möjligt? Hur påverkar det språket och valen av litterära uttryck? Har dikten en plats i prosans värld?

Fotograf: K Scislo