Kunskapsscenen 
Fredag den 17 november 
Klockan 14.00-14.25 

Förundran – Bokstart i Värmland

Förundran är en regional satsning på små barns språkutveckling med syftet att bidra till en god start och goda uppväxtvillkor för alla barn, 0-3 år, i Värmland. Målet är att stärka vårdnadshavarna i deras betydelsefulla roll för barnets språk- och läsutveckling.

För att nå målet har vi byggt upp ett strukturerat samarbete mellan biblioteken, barnhälsovården och förskolan i Värmland som ska hålla över tid och som bidrar till att familjerna möts av samma budskap. 

Möt projektledare Annica Hagel Arvidsson och projektkoordinator Ann-Katrin Lybeck. Annica Hagel Arvidsson är biblioteksutvecklare inom Region Värmland