Caféscenen 
Fredag 17 november 
Klockan 13.30-13.55 

Vad är Sexualitetsprincipen?

Sexualitet är en grundläggande drift. Om den är otyglad kan den leda till övergrepp. Samhällen har främst haft en maktförskjutning till mannens fördel, vilken begränsat kvinnors självbestämmande och även hindrat mannen från att nå högre medvetandenivåer.  

Marie Torebring skriver skönlitteratur och lyrik. Lisas bok (1700-tal) och Erikas bok (tidigt 1900-tal) ingår i en serie som speglar människans medvetandeutveckling från att överleva, föröka sig, makt, kärlek, uttryck, klarsyn fram till upplysning. Marie har försörjt sig som lärare i biologi, kemi, geografi och naturkunskap sedan 1985. Förutom att skriva målar hon akvarell. 

Titlar i urval: Erikas bok (2023), Marmeladens sälta (2022), Rödluvan och (2021), Sprickor i isen (2020), Lisas bok (2019)