Stora scenen
Fredag 17 november
Klockan 16.40-16.55

Värmlandsscenen 
Lördag 18 november 
Klockan 14.15-14.30 

Värmländska författares verk 

Skådespelare från Molkoms folkhögskolas linje, “Skådespeleri – film och teater” År 2 gestaltar texter ur värmländska författares verk. 

Skådespelarna är Sonja Bogren, Regina Söderberg, Oscar Johansson, Anna Holmestrand, Stella Vogel, Isak Vållberg och Camilla Fink