Entréscenen 
Lördag 18 november 
Klockan 13.00-13.25
 

Skogen mellan oss – ett interregionalt konstprojekt 

Skogen har kommit att bli en central fråga som engagerar allt fler i samhället. Mellan 2019 och 2022 drevs ett omfattande konstprojekt med skogen i fokus, mellan sex Konstfrämjandedistrikt i Mellansverige. Värmland var ett av dem tillsammans med Dalarna, Bergslagen, Västmanland, Uppland och Gävleborg. Skogen mellan oss engagerade under sina tre år – under pågående pandemi – föreningsliv och enskilda på ett femtontal platser, byar och mindre orter. I Värmland iscensattes en rad utställningar och en vistelse för tre konstnärer på en nedlagd skogsforskningsstation i Brunsberg.  

Antologin om Skogen mellan oss, lyfter konstprojektets olika delar och presenterar ett antal nya texter av alltifrån författare och konstkritiker till forskare och debattörer. Totalt 13 skribenter berättar personligt om utställningar och händelser som projektet skapade, om möten, konst och om sina egna ingångar i skogen. Antologin rymmer vid sidan av detta en mängd bilder på konstnärernas verk och aktiviteter, de flesta tagna av konstnären och fotografen Ida Lindgren. Hon har även bidragit med tre tematiska bildsviter. Antologin är formgiven av Johanna Tham. Redaktörer är Patrick Kretschek och Niklas Östholm. 

“Kan en liten forskningsstation bidra till att skapa alla dessa tankeväckande konstverk och väcka människors nyfikenhet och inre dialoger?” 
– Ava Rasolpour, om aktiviteterna i Värmland, ur Platserna vi formger och platserna som formar oss 

Medverkande: Niklas Östholm, intendent Folkrörelsernas Konstfrämjande samtalar tillsammans med medverkande konstnärerna Sara Falkstad, Helene Karlsson samt Janove Ekstedt, Konstfrämjandet Värmland.