Kunskapsscenen 
Fredag den 17 november 
Klockan 12.30-12.55 
 

Myter om kärnvapen 

“Moderna kärnvapen är väl inte så farliga som Hiroshima-bomben” 

Vendela Englund Burnett berättar om arbetet mot kärnvapen i ett nationellt och internationellt perspektiv. 

Vendela Englund Burnett är ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen. Scenprogrammet genomförs i samverkan med Karlstad FN-förening.