Värmlandsscenen 
Fredag 17 november 
Klockan 16.00-16.25 

Skogsborna, en värmländsk historia. 

Norska journalisten Bente Sabel samtalar med förläggare Hans Kleine om sin bok Skogsborna, en värmländsk historia sett från botten av samhällspyramiden, om dem som inte fick sina namn i historieböckerna. 

Författaren, själv efterkommande efter skogsborna, tar oss med på en resa mer än 150 år tillbaka i tiden, till den lilla skogsbygden Rudsheden, långt inne i skogen mellan Munkfors och Ransäter. Där fattigfolk röjde sig mark, byggde stugor och torp för att skaffa sig levebröd och tak över huvudet. På den magraste jorden i det annars så bördiga Värmland, byggde de sitt eget lilla samhälle, långt från både länsman och präst. 

Gemensamt för dem alla var att de var fattiga, men också arbetsamma och kreativa och önskade ett bättre liv för sig och sina efterkommande.