Reprisperioden är över för detta år. Författarsamtalen fanns tillgängliga i sju dagar efter sändningen.