Lena Carlsson är en av årets två litteraturstipendiater. Hon tilldelades stipendiet med motiveringen;

Med sin praktfulla bok om de fotograferande

”fruntimren” Selma Lagerlöf och Sophie Elkan,

och deras långväga resor kring förra sekelskiftet

med kameran som sällskap, har Lena Carlsson

skrivit både litteraturhistoria och kvinnohistoria.

Lena Carlsson i samtal med Oda Larsson.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 14.00-14.20
Scen: Stora scenen
Ålder: